בבחירות למועצת גן יבנה - מצביעים בשני פתקים

בפתק הצהוב מצביעים לראש המועצה – דרור אהרון.

בפתק הלבן מצביעים לחברי מועצת הישוב – מצביעים לרשימת דרור לגן יבנה.

חברי המועצה שלנו ברשימת דרור לגן יבנה הם :

ראש המועצה דרור אהרון, מ”מ מקום ראש המועצה וסגנו עו”ד סביון יניב, סגנית ראש המועצה ירדנה אוקמן, חבר המועצה אילן רביבו, חבר המועצה רפאל פרץ, חברת המועצה רוחמה עזר.

חברי רשימת דרור לגן יבנה
דרור לגן יבנה
חברי רשימת דרור לגן יבנה
חברי רשימת דרור לגן יבנה