מגרש כדורגל חדש בגן יבנה

הסתיימה הקמתו של מגרש כדורגל חדש, ברחוב הנביאים. 

מגרש הכדורגל החדש, נבנה על פי תיק מוצר של הטוטו, לבניית מגרש  דשא סנטטי לקהילה.

גודל המגרש 46X26 מ”ר, והוא כולל תאורה היקפית וגדר היקפית בגובה 4 מטר.

עלות הקמת מגרש הכדורגל החדש היא כ-1.2 מיליון ש”ח. 

המגרש הממוקם בין רחוב הגיבורים לבין רחוב הנביאים.

הקמת המגרש מתבצעת כחלק מתכנית ראש המועצה דרור אהרון לשדרוג והוספת מתקני ספורט בגן יבנה.

כך למשל שדורג לאחרונה מגרש הכדורסל בשכונת מכבים, והקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי היישוב.

ההשקעה בפיתוח מתקני ספורט חדשים ושידרוג המתקנים הקיימים, מתאפשרת מהכספים שקיבלנו, כחלק מהחתימה על הסכם הפיתוח, לבניית שכונת מחיר למשתכן בגן יבנה. בקרוב יושקעו סכומים ניכרים נוספים, בפיתוח ושדרוג השכונה ואזורים נוספים בישוב הוותיק …..

תאורה היקפית במגרש הכדורגל
תשריט מגרש הכדורגל
מגרש הכדורסל המשודרג בשכונת מכבים
מתקני כושר חדשים ברחוב הנשיא