הרשימה שלנו:

הניסיון של רשימת דרור לגן יבנה הוא הערובה, להמשך פיתוח גן יבנה כישוב קהילתי איכותי, בטוח ומיטבי לכלל התושבים, תוך פיתוח עוגנים כלכליים והמשך העשייה בכל מעגלי ותחומי החיים.

כשאחרים מבטיחים בדרור לגן יבנה מקיימים!