הבטחנו וקיימנו

עריכת השוואה בין מצע בחירות 2013 של דרור לגן יבנה,
(מה שהבטחנו ) לבין הביצוע בפועל (מה שקיימנו )

חינוך תרבות וספורט

שיפור החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי נמצא בראש סולם העדיפויות של דרור לגן יבנה!

הקמנו את מחלקות הנוער והספורט, בתי הספר ביישוב זוכים להישגים ברמה הארצית.
אחוז הגיוס לצה”ל בגן יבנה הוא הגבוה בישראל (מבין הערים והמועצות המקומיות).

נתוני האתר שקיפות בחינוך

הבטחנו

“לשים את החינוך במרכז”

קיימנו!

אתר שקיפות בחינוך של משרד החינוך קובע כי:

א.  % המתגייסים בגן יבנה הוא הגבוה בישראל מבין הרשויות והמועצות המקומיות.

ב. תוצאות הבגרות של תלמידי גן יבנה טובות מאלו של תל אביב, העיר החזקה בישראל.