הנבחרת של דרור לגן יבנה

הניסיון, המקצועיות, הם חובה אך לא רק אנחנו שליחי ציבור בראש וראשונה ולפיכך, תמיד נהיה שם עבורכם:

אהרון דרור

ראש המועצה המקומית
גן יבנה

סביון יניב

עו”ד סביון יניב סגן ומ”מ ראש
המועצה

ירדנה אוקמן

ירדנה אוקמן סגנית ראש מועצת גן
יבנה

אילן רביבו

אילן רביבו – חבר מועצת גן יבנה

רוחמה עזר

רוחמה עזר – חברת מועצת גן יבנה: