תכנית להרחבת אזור התעשייה גן יבנה

אחד מהתנאים של ראש המועצה דרור אהרון, לפרויקט מחיר למשתכן בגן יבנה – הייתה הקמת אזורי תעסוקה נוספים בגן יבנה.

לאחר שהסתיים התכנון ההנדסי – מבקשת הוועדה המקומית גן יבנה להוציא לפועל את התכנית ולהרחיב את אזור התעשייה הדרומי, בשטח תעסוקה בהיקף של כ-400 דונם.

בישיבת הוועדה המקומית שהתקיימה ביום 9/5/2018 המליצה הוועדה המקומית,  לוועדה המחוזית מחוז מרכז, להפקיד תכנית בניין להרחבת אזור התעשייה בגן יבנה.

מהות התכנית:
הרחבת אזור התעשייה  הדרומי של המועצה המקומית גן יבנה.

התכנית מייעדת שטחי בינוי בהיקף של 400 דונם לתעסוקה. 
בנוסף התכנית מייעדת שטח נרחב  לפארק לאורך נחל האלה וברקאי וכן שטח לספורט ונופש.

שטחי הבינוי שבתכנית בהיקף של  כ- 400 דונם מיועדים לבינוי של :
תעשייה, תעשייה קלה, מלאכה , מסחר ומשרדים.

כמו כן, אנו ממשיכים בבדיקת ההיתכנות להקמת אזור תעשייה חדש בסמוך לתחנת הדלק ‘דור אלון’ בכניסה לגן יבנה.