החזון שלנו:

המשך פיתוח גן יבנה כישוב קהילתי איכותי, בטוח ומיטבי לכלל התושבים, תוך פיתוח עוגנים כלכליים והמשך העשייה בכל מעגלי ותחומי החיים.

התוכניות שלנו:

מצע וחזון

כשאחרים מבטיחים בדרור לגן יבנה מקיימים!