הישגים מרשמים למערכת החינוך בגן יבנה!

משרד החינוך פרסם את תמונת החינוך הארצית באתר שקיפות בחינוך

מהנתונים עולה כי תוצאות הבגרות של תלמדי גן יבנה טובות מאלו של העיר תל אביב.

נתוני הגיוס מלמדים כי אחוז הגיוס בגן יבנה הוא הגבוהה בישראל מבין הרשויות והמועצות המקומיות !

ראש המועצה דרור אהרון אמר לאחר הצגת הנתונים:
“בגן יבנה שמים את החינוך במרכז !
ואכן , הנתונים מלמדים כי השקעה בנוער המעולה שלנו מביאה תוצאות  – אנחנו גאים מאוד בתוצאות !!!”

חשוב לציין כי התוצאות המוצגות של השקעה כספית בתלמיד מייצגות את ההשקעה של משרד החינוך.

לסכומים אלו יש להוסיף את ההשקעה של המועצה המקומית עצמה, שאינה באה לידי ביטוי בנתונים אלא בתוצאות בלבד.
את השקעות המועצה בחינוך ניתן ללמוד מספר התקציב של המועצה המקומית גן יבנה לשנת 2017.
המועצה המקומית גן יבנה הוציאה מתקציבה היא  20 מיליון ש”ח נוספים שהם 3,100 ש”ח לתלמיד !
כך שסך ההשקעה בתלמיד בגן יבנה (משרד החינוך + כספי מועצה ) עמד על 21,000 ש”ח לשנה.