ביטחון

השיטור העירוני גן יבנה

חדש- יחידת השיטור העירוני גן יבנה החלה לפעול בשם ולמען ביטחון תושבי גן יבנה. היום נפתחה פעילות יחידת השיטור העירוני