חינוך

חזון ומצע

החזון של דרור לגן יבנה : המשך פיתוח גן יבנה כישוב קהילתי איכותי, בטוח ומיטבי לכלל התושבים, תוך פיתוח עוגנים