תמ"ל 1003 גן יבנה

המועצה הארצית החליטה להפקיד את תכנית למתחמים מועדפים לדיור בגן יבנה

  • בשורה לתושבי גן יבנה !

*** דיור לבני גן יבנה, תחבורה, תעסוקה, ותשתיות ***

השבוע מופקדת התכנית המועדפת לדיור תמל/1003 (גן יבנה מערב) ל- 1,622 יחידות דיור על אדמות רשות מקרקעי ישראל.

ראש המועצה הצליח לבלום את התכנית שאושרה בשנת 2001 ברמה מתארית, ראש המועצה הצליח להכליל בתכנית את כביש היציאה הצפוני וכן השלמת פערי תשתית בין הישוב הישן לחדש.
במהלך 2014-15 הודיעה המדינה על כוונות למימוש השטחים שבבעלותה, כדי לתת פתרון לבעיית הדיור של הזוגות הצעירים.
ראש המועצה דרור אהרון עמד על כך שהתכנית תקודם, רק אם ייכללו בה דרישות מהותיות לגן יבנה.
ראש המעוצה רתם את כל ניסיונו כאיש תכנון עירוני. תוך שהוא פונה לכל גורמי הממשל ובכלל זה: שרי האוצר והפנים, למנכ"לית משרד הפנים ויו"ר הועדה לתכנון מתחמים למגורים, למנכ"ל "דירה להשכיר" ומ"מ מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל.

בפניות אלו דרש ראש המועצה מעורבות מלאה של גן יבנה בתהליכי התכנון.

כעת התכנית יוצאת להפקדה, לאחר אינספור ישיבות תיאום בגופי התכנון השונים, וסיום בדיקת היתכנות תחבורתית, שהיא אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר לפני כל צעד נוסף.
ואלו מרכיבי התכנית המשמעותיים שהצלחנו להכניס לתכנית הנוכחית, ומודגש בזאת כי מרכבים אלו לא הופיעו כלל בתכנית המקורית:
*** דיור לזוגות צעירים והקצאת 20% לבני גן יבנה.
*** תכנון וביצוע כביש גישה צפוני, דו מסלולי לכל כיוון, וחיבור לכביש בינעירוני מס' 42 ולתחנת הרכבת המתוכננת באיזור מחלף אשדוד, והתווית מערכת דרכים פנימית.
*** הורדת צפיפות כך שבמרכז התכנית תהיה בנייה צמודת קרקע תואמת למרקם הקיים.
לא רק שהצפיפות ירדה אלא שגם גובה הבניה הורד ל-4 קומות+ 2 קומות בגמישות אם תתבקש הקלה, וזאת במקום 8 ואף 12 קומות שתוכננו מלכתחילה. מבני הקומות אף הורחקו לשולי התכנית.

*** הכללת 240 יח"ד במסגרת דיור מוגן, כפתרון לאוכלוסייה מתבגרת ואמצעי תכנוני להורדת צפיפויות בינוי.

*** פארק עירוני ושבילי אופניים.

*** אצטדיון כדורגל חדש.

בנוסף, תמורת הפיכת התכנית ממתארית למפורטת ומתן היתרי בנייה – הבטיחה המדינה להרחיב את אזור התעשייה הקיים וכן להקצות שטחי תעסוקה בחלקה הדרומי המערבי של גן יבנה.

תמ"ל 1003 גן יבנה
תשריט החלק הדרומי של התכנית