פיקוד העורף קבע - גן יבנה מוכנה לשעת חירום !!!
גן יבנה זוכה בציון 97.4% בביקורת של פיקוד העורף !

במהלך חודש בנובמבר 2017 התקיימה במו”מ גן יבנה ביקורת להיערכות הרשות המקומית גן יבנה לחירום.

הביקורת נערכה ע”י רשות חירום לאומית (רח”ל ) ופיקוד העורף.

מטרת הביקורת הינה להעריך את כשירותה ומוכנותה של הרשות המקומית גן יבנה למצבי חירום בתחום ההתגוננות האזרחית ובהתאם לכך להדריך ולכוון את גן יבנה לשיפור מוכנותה לחירום.

ממצאי הביקורת היו  הציון –97.4% !!!

בישיבה המסכמת של צוות הביקורת אל מול מטה המועצה – הודה ראש המועצה דרור אהרון לעובדי המעוצה המקומית גן יבנה על ההשקעה המרובה של העובדים בהיערכות לביקורת.

שלא נזדקק אמר דרור אהרון  – אבל אם נדרש לכך גן יבנה מוכנה לאירועי שעת חירום.

 

 

גן יבנה מצטיינת