עם יו"ר ועדת הפנים

מייצגים את גן יבנה בוועדת הפנים של הכנסת

גם אנו עושים סלפי ….עם מירי רגב.

היום בכנסת בדיון על ביטול תאגידי המים והחזרתם לידי הרשויות המקומיות.

כראשי מועצת גן יבנה, אנחנו פועלים במרץ לשנות את המצב.

ראש המועצה דרור אהרון, הציג בדיון את המצב האבסורדי המתקיים בתאגידים אזורים, כאשר בעל רוב המניות עושה בתאגיד כבתוך שלו, והשירות בגן יבנה נפגע עקב פעילות זו.