חלוקת מלגות 2015

טקס חלוקת מלגות סטודנטים 2015

- טוב ונעים לעסוק בשיגרה מבורכת - חלוקת מלגות לכ-280 סטודנטים בני גן יבנה. מזה 11 שנה אנו משקיעים ותומכים בדורות הבאים באמצעות מלגות העידוד והמלגות המוגדלות למי שמבצעים גם את פרוייקט פר"ח. מלגות אלו מתווספות לתמיכתנו הכספית בתלמידי התיכונים שיוצאים במשלחות לפולין. לנו זו גאוה להשקיע בבסיס הערכי של תלמידינו ולתמוך בהם ברכישת מפתחות וכלים לעתידם כאזרחים בוגרים ותורמים למדינה.