הצבת מיגונית

גן יבנה ביטחון – הצבת מיגונית במרכז המסחרי שברחוב הרצל

גן יבנה ביטחון – אנחנו ממשיכים לדאוג לביטחון גן יבנה והתושבים.
בעקבות פניית ראש המועצה דרור אהרון להקצות לגן יבנה מיגוניות נוספות,

החליט אלוף הפיקוד להיענות לבקשה ובשלב זה אושרה הצבתה של המיגונית הראשונה.
ראש המועצה דרור אהרון בחר להציב את המיגונית, סמוך למרכז המסחרי על ציר התנועה הראשי ברחוב הרצל,

זאת משקולים מקצועיים של נחיצות, היקף תנועת הרכבים, עוברי האורח, הסוחרים והלקוחות.
כאשר יתקבלו מיגוניות נוספות, הן יוצבו על פי סדר קדימויות, ובמרחב הציבורי בלבד.
דקות ספורות לאחר סיום ההתקנה, כבר "זכינו" לחנוך אותה בזמן אמת – ראו בתמונה המצורפת.

מיגונית רחוב הרצל בפעולה