ראש המועצה דרור אהרון קורא לביטול תאגידי המים

ראש המועצה דרור אהרון השתתף היום בדיון בכנסת שענינו ביטול תאגידי המים והחזרת האחריות על מתן השירות לתושבים לידי הרשויות המקומיות.

זה הדיון  הרביעי של הוועדה המיוחדת לנושא תאגידי המים בכנסת, נושא שהינו מאוד רגיש ונוגע לכולנו .
הממשלה הוציאה בחוק את ניהול משק המים והביוב מהרשויות המקומיות וכפתה עליהן התאגדות. התוצאה ברוב המקרים הייתה הקמת מנגנונים חדשים, ירידה ברמת השירות ועליה במחירי המים.

המהלך לא רק שלא הועיל עם התושבים ועמנו כרשות המקומית, ההפך הוא הנכון, אנו יודעים שהשירות לתושב נפגע, ההתנהלות הכלכלית יצרה הוצאות כבדות ומנגנונים בלתי-סבירים של כח אדם. התייעלות בתחום ניהול משק המים המקומי לא הושגה. 

כספים שאמורים היו להיות מתועלים לשדרוג מערכות ותחזוקה שוטפת לא הובילו, למרבה הצער, לתוצאות המבוקשות.

לא זו אף זו, התאגיד גורם נזקים לתשתיות כדוגמת כבישים ומדרכות, לעתים עד כדי סכנת נפשות והתושבים מפנים את זעמם כלפי התאגיד אל הרשות המקומית.
אשר על כן סבור ראש המועצה דרור אהרון  שיש להחזיר את האחריות על תחומי המים והביוב לידי הרשויות המקומיות, שיפעלו כפי שהיה בעבר, כמשקים סגורים למען התושבים.
מאחר והגיעו מים עד נפש פועל מרכז השלטון המקומי לבטל לאלתר את חובת התיאגוד.

מהישיבות האחרונות בכנסת, העוסקות בסוגיית התאגידים, עולה שיש הסכמה רחבה, כי מהלך הקמת התאגידים עשה יותר רע מטוב !ראוי לבטל את חובת התאגידים (למרות כוחות בירוקרטיים חזקים הפועלים להמשיך ולקיים את התאגידים).
ראש המועצה דרור אהרון שותף מזה שנים  למאבק לביטול חובת התאגוד. ו
ראש המועצה מבקש לאפשר למועצה המקומית גן יבנה לנהל את משק המים בעצמה.
ראש המועצה דרור אהרון מקווה שהמאבק יוביל להצלחה!

 

צפו בדברי ראש המועצה דרור אהרון בדיון בכנסת