ראש מועצת גן יבנה דרור אהרון מארח את שר הכלכלה

היום זכינו לארח את שר הכלכלה חה”כ אלי כהן וצוות משרדו הבכיר בגן יבנה.

סקרנו בפניו את התפתחותה המואצת של הישוב.

ראש המועצה דרור אהרון סקר  את המהלכים לקידום ולהרחבת איזור התעשייה הקיים והקמת איזור תעסוקה חדש בכניסה לגן יבנה.

סיפרנו לשר על יוזמות ומאמצים לקידום עסקים ומסחר בתחומי הישוב, מאמצים שאנו מובילים באמצעות חברת המועצה רוחמה עזר האמונה על התיק.

עו”ד סביון יניב, סגן ראש המועצה, הציג את הפערים של גן יבנה בנושאי כלכלה בשעת חירום .
ביקשנו שותפות של המשרד, בליווי מקצועי של מהלכים אלו ובתמיכה תקציבית. לסיכום הפגשנו את השר וצוותו עם אתגרי תעשיינים בגן יבנה. זאת באמצעות סיור במפעל המייצג “אהרון יוסף ובניו” לזיווד אלקטרוני.

גן יבנה הבית שלי

ביקור שר הכלכלה בגן יבנה 3
מקבלים הסבר בפס הייצור במפעל אהרון יוסף ובניו
מקבלים סקירה מתעשייני גן יבנה
גן יבנה מאחרת את שר הכלכלה
ביקור שר הכלכלה מטה מול מטה

אני רוצה לבחון את נושא אורך הפסקה כפי שהומלץ ע”י אנליזה של יואסט.

לכן אני אכניס רשימה של מילות מפתח ע”מ להבין כיצד זה עובד.

דרור אהרון ראש המועצה.

רשימת דרור לגן יבנה.

עורך הדין סביון יניב סגן וממלא מקום ראש המועצה.

בחירות לרשויות המקומיות שיערכו ב 30 לחודש אוקטובר 2018.

בחירות בגן יבנה.

משרד הכלכלה והתעשייה הוא אחד המשרדים הכלכליים המרכזיים והמובילים בממשלת ישראל, שבו מרוכזים כלים רבים לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל, פיתוח ההון האנושי וקידום הסחר הבינלאומי. המשרד מתמקד במיצוי פוטנציאל ההון האנושי והשבחתו, אכיפת הציות לחקיקה ובייזום חקיקה חדשה בתחומיי התעסוקה, הצרכנות, הסחר הבינלאומי, ההגבלים העסקיים, הבטיחות, החינוך, המחקר, הפיתוח, החדשנות, יוקר המחייה ועוד.

תפקידי המשרד השתנו במהלך השנים ובהתאם לכך השתנה כאמור גם שמו. עבודת המשרד מתמקדת ביצירת מקומות עבודה תוך מתן קדימות לאזורי עדיפות לאומית ולאוכלוסיות מיוחדות כגון: חרדים, מיעוטים, הורים יחידים ומוגבלים. כמו כן, עוסק המשרד בהגדלת היצוא כמוביל צמיחה במשק, בהרחבת היקף ההשקעות בתעשייה, במחקר ופיתוח תעשייתי, בפיתוח כלי מימון וסיוע לתעשייה, לעסקים ולמשקיעים, בהגברת המודעות הצרכנית ובשמירה על כללי סחר הוגנים, בפיתוח הון אנושי ומערכת חינוך והכשרה טכנולוגית, ביישום מעונות יום ומשפחתונים, בהגברת האכיפה בתחום חוקי ודיני עבודה ובענייני בריאות ובטיחות תעסוקתית, לרבות מתקני ספורט.

למשרד הכלכלה והתעשייה יחידות סמך רבות הכוללות, בין השאר, את הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, הרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן, המעבדה הלאומית לפיזיקה, מכון היהלומים, מכון היצוא הישראלי, המוסד לבטיחות וגהות ושירות התעסוקה